Fikrinevi Logo

Kalitemize Güveniyoruz, 7 gün iade kabul ediyoruz!

Memnun kalmadığınız takdirde Web sitesi Paketinizi 7 gün içerisinde iade edebilirsiniz!

fikrinevi.com üzerinden satın alınan ürünlerin iade ve değişim koşulları, ürünün nihai sahibi ile elektronik ortamda gerçekleştirilen satış sözleşmesi uyarınca aşağıdaki şart ve usullere bağlamıştır.

İade Şartları

1. Hizmet ifasına başlanmamış olması

2. İadesi talep edilen ürünün bir başka tüketiciye aynı nitelik ve nicelikle yeniden satılabilir olması

3. İade talebinin satın almayı takip eden 7 takvim günü içerisinde ürünün nihai sahibi tarafından fikrinevi.com’a yazılı olarak bildirilmiş olması

4. Son 1 (bir) yıl içerisinde aynı ürün ve/veya ürün grubuna mensup diğer ürünler için ürünün nihai sahibinin daha önceden olumlu sonuçlanmış bir iade talebinin olmaması

5. İade işlemlerinin sağlanabilmesi için Faturanın alt bölümünde yer alan iade talep formunun doldurularak destek@fikrinevi.com mail adresine gönderilmedir. İade talep formu bulunmayan faturaların ve siparişlerin iptal/iade işlemleri sağlanamamaktadır.

6. fikrinevi.com; Müşteriye, teslimi yapılamayan ürünlerin iptal ve iade işlemleri ile ilgili bilgi verir, Müşteri’nin paylaşmış olduğu güncel olmayan veyahut eksik/hatalı iletişim bilgilerinden kaynaklı veya müşterinin kendisinden kaynaklı olan iptal/iade bilgilendirmesine dönüş yapılmadığı taktirde, Fikrinevi ücret iadesini müşterinin sistemdeki mevcut kredi hesabına aktaracaktır.

7. Müşterinin; teknik sebepler, banka kaynaklı sebepler yada kendisinden kaynaklı sebepler ile kredi kartından çift ödeme alınması halinde, Müşterinin Fikrinevi Muhasebe birimine mükerrer çekimin iptali hakkında yazılı olarak bilgilendirme yapması gerekmektedir. Bilgilendirme üzerine, Fikrinevi tarafından gerekli kontroller yapılarak mükerrer çekiminin mevcut olması tespit edilmesi halinde Müşterinin ödemeyi gerçekleştirdiği kredi kartına iade gerçekleştirilecektir.

İade usulü

fikrinevi.com, yukarıda açıklanan iade talebine uygun ürünler için yine yukarıda tanımlanan iade şartlarının sağlanması halinde, aşağıdaki usul ve kurallara bağlı kalmak koşulu ile nihai tüketici talebini takip eden 15 (on beş) işgünü içerisinde aşağıdaki iade usullerini uygular.

Nakit İadeler:

İadesi talep edilen ürün için, ürünün nihai tüketici isteklerine uygun hale getirilmesinde ve/veya ürünün ilk satış anındaki yalın haline ek, nihai tüketici tarafından talep edilmiş her nevi özelleştirmeler ya da filli müdahaleler ve/veya uzmanlık gerektiren her nevi teknik hizmetler için ifa edilen ve bu ani ifası neticesinde nakdi iadesi mümkün olmayan teknik destek, banka komisyonu ve fikrinevi.com tarafından beyan edilen diğer operasyonel bedeller, hizmetin ve/veya ürünün satış anında tahsil edilen bedelinden düşülür ve hak sahibine nakden iade edilir. Her ne sebeple olursa olsun ücretsiz hizmet veya ürünlerin ya da özel ve/veya genel kampanyalardan kazanılan indirimlerin nakdi karşılığının iadesi mümkün değildir.

İade talebinin fikrinevi.com’a iletimi

İade talepleri, satın almayı takip eden 7 (yedi) takvim günü içerisinde;

1. İadeye konu olan ürün / hizmet

2. İade sebebi (varsa)

Detaylarını içeren ve nihai tüketicinin ürünü ve/veya hizmeti kullanmakta olduğu fikrinevi.com üye hesabında yer alan, doğrulanmış elektronik posta adresi üzerinden destek@fikrinevi.com adresine e-posta göndermesi sureti ile gerçekleştirilir. İlgili iletişim kanalı dışında ve bu maddede yer alan gerekliliklere uymadan gerçekleştirilen hiçbir iade talebi işleme alınmayacaktır.

Taksitli alış-verişler, kredi kartı kampanya ve puan kullanımları, hediye çeki ve üçüncü taraf indirimleri ile ilgili usuller

Hediye çekleri ve her nevi olursa olsun, hiç bir indirim uygulaması için iade mümkün değildir ve talep edilemez. Kredi kartı işleminde kesilen banka komisyonları ve kredi kartı programları üzerinden kullanılan puanlar iade edilemez. Kredi kartları ile ilgili uygulamalar banka ve finans kuruluşlarına göre farklılık gösterebilir.

İade talebinin reddi

fikrinevi.com, daha önceden açıkladığı iade politikalarına uymayan talepleri reddetme hakkına sahiptir.

İade talebinden cayma

Nihai tüketici iade talebinden, iade gerçekleşene kadar cayma hakkına sahiptir.

Uyuşmazlık ve itiraz hakkı

Nihai tüketicilerin itiraz hakkı saklı kalmak üzere fikrinevi.com iade politikalarında ihtilafa düşülmesi halinde fikrinevi.com’un yerleşik olduğu ülkenin kanunları esas alınacak ve hukuksal müeyyidelerin işletimi bu ülkede yerleşik mahkemeler tarafından yürütülecektir.

İşbu iade politikaları fikrinevi.com ile o’nun ürün ve hizmetleri nezdinde nihai tüketici sıfatı taşıyan şahıs ve/veya kurumlar arasında bağlayıcılık arz etmekte olup, fikrinevi.com üzerinden ürün veya hizmet satın alan herkes, bu bildirgeyi ve onun esaslarını peşinen kabul etmiş sayılır.