Fikrinevi Logo

MESAFELİ SATIŞ SÖZLEŞMESİ

1 – TARAFLAR

Unvan : Fikrinevi Reklam Ajansı Anonim Şirketi

Adresi : Çeliktepe Mah. İsmet İnönü Cad. Bulut İş Merkezi No. 8 / 411 Kağıthane/ İstanbul

Telefon : +90 212 909 89 90

E-posta : destek@fikrinevi.com

Yukarıda bilgileri bulunan Fikrinevi Reklam Ajansı A.Ş. sözleşmede bundan sonra “Fikrinevi” olarak anılacaktır. Diğer tarafta fikrinevi.com sitesine üye olan kişi (bundan sonra “Müşteri” olarak anılacaktır.) Üye olurken veya sipariş verirken kullanılan adres ve iletişim bilgileri esastır.

2 – KONU

Fikrinevi, Müşteri’ye süresiz aylık abonelik usulüyle web sitesi hizmeti sunmaktadır. Müşteri, kendisine uygun olan abonelik paketini seçerek aboneliği başlatır. Söz konusu Abonelik kapsamında 1 adet web sitesi, 1 adet Domain, 5 GB Hosting, 10 E-Posta, 1GB Mailbox, SSL Sertifikası ve abonelik süresince sınırsız destek hizmeti bulunmaktadır. Müşteri, fikrinevi.com sitesinden hazır tasarımlardan birini seçebilir veya istediği tasarımı Fikrinevi’ne ileterek istediği web sitesini belirtebilir.

3 – TARAFLARIN YÜKÜMLÜLÜKLERİ

3.1 – Müşteri, işiyle ilgili bilgileri ve sunduğu hizmetleri Fikrinevi’ne iletir. Bu bilgiler, web sitesine içerik girişi yapmak için kullanılır.

3.2 – Fikrinevi, Müşteri’den alacağı bilgiler çerçevesinde hareket edecek olup eksik veya hatalı bilgi verilmesi sonucu oluşabilecek olumsuzluklardan sorumlu tutulamaz.

3.3 – Müşteri’nin web sitesindeki tüm yazı ve fotoğraflar tamamen Müşteri’nin sorumluluğundadır ve Fikrinevi bu konuda hiçbir sorumluluk kabul etmez.

3.4 – Müşteri, kendisine ait tüm verilerin güvenliğinden sorumludur. Herhangi bir sebepten dolayı bilgi kaybı yaşandığında Fikrinevi mesul olmayacaktır. Müşteri bu durumda Fikrinevi’nden hak veya tazminat talebinde bulunamaz.

3.5 – Fikrinevi, sözleşmeye konu olan yükümlülüklerini en iyi şekilde yerine getirmek için gayret sarf edecektir.

3.6 – Müşteri, Fikrinevi’nin sözleşmeye konu olan hizmetleri yerine getirirken gereksinim duyacağı her türlü bilgi ve belgeyi vermek, işletmesinde meydana gelecek ve hizmet açısından önemli olacak değişiklikleri zamanında Fikrinevi’ne yazılı olarak bildirmek zorundadır. Müşteri, Fikrinevi’nin talep etmesi durumunda sözlü olarak vermiş olduğu bilgilerin doğruluğunu yazılı olarak onaylar.

3.7 – Fikrinevi; Müşteri’yle veya Müşteri’nin ticari ilişki içerisinde olduğu gerçek veya tüzel kişilerle ilgili olarak; sahip olduğu ticari sırları ya da mali durumuna ilişkin bilgi ve belgeleri, işyeri, işveren, yönetici ve çalışanları ile ilgili özel bilgileri, gerçek olsun ya da olmasın kişilik haklarını ve mahremiyetlerini zedeleyecek özel hayatı ile ilgili bilgi ve belgeleri, kendi kişisel yorumlarını, duyum ve dedikoduları sözlü ya da yazılı, görsel basın veya sosyal medya yoluyla hiç kimse ile paylaşamaz.

3.8 – Müşteri tarafından Fikrinevi’ne teslim edilmiş her türlü belge ve bilginin, Müşterinin rızası haricinde, sözleşmeye aykırı olarak ifşa edildiğinin Müşteri tarafından somut belgelerle tespiti halinde, Fikrinevi bundan dolayı sorumlu olacaktır. Fikrinevi yalnızca bu bilgi ve belgelerin 3. şahıslara iletilmemesi için gerekli her türlü tedbiri almayı taahhüt ettiğini, her türlü tedbiri almasına rağmen, bu bilgi ve belgelerin yayılmasına mâni olamadığını veya kusuru olmadığını ileri sürerek sorumluluktan kurtulabilir.

3.9 – Müşteri, web sitesini kopyalayamaz veya başka bir yere taşıyamaz. Bu konu ile ilgili herhangi bir teklifte bulunamaz. Bu konuda gereken özeni göstermeyenler hakkında Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun ilgili kanun maddesi hükümleri uygulanır. Bu durumda Müşteri ayrıca abonelik ücretinin 3 yıllık toplam tutarını cezai şart olarak Fikrinevi’ne ödemek zorundadır.

4 – DİĞER HUSUSLAR

4.1 – Fikrinevi, aboneliğin başladığı tarihten itibaren Kurumsal Web Sitesi için 7 gün, QR Menü Web Sitesi için 10 gün ve E-Ticaret Web Sitesi için 15 gün içinde web sitesini teslim etmekle yükümlüdür. Mücbir sebeplerin varlığı durumunda bu sürecin uzaması cezai şartın varlığını gerektirmeyecektir.

4.2 – Fikrinevi, web sitesinin kaynak kodlarını, Müşteri’yle paylaşmaz. Fikrinevi web sitesinin kopyalanmasını, güvenliğini ve bütünlüğünü korumak için kaynak kodlarını gizli tutar.

4.3 – Müşteri, aboneliği devam ettiği sürece sınırsız destek hizmetinden yararlanarak, web sitesi üzerinde tasarım değişikliği veya içerik değişiklik taleplerini mail veya WhatsApp grubu üzerinden iletebilir. Fikrinevi, Müşterinin isteklerine göre web sitesini düzenler.

4.4 – Müşteri, satın aldığı paketin süresi içerisinde olmak koşuluyla aboneliği devam ettiği sürece yeni sayfa veya içerik taleplerinde bulunabilir. Fikrinevi, Müşterinin bu isteklerine abonelik süresi içerisinde hizmet etmek zorundadır.

4.5 – Müşteri dilediği takdirde kendi web sitesini yönetme hakkı saklı tutulmaktadır. Bunun için, müşteriye web sitesi yönetim paneli bilgileri verilir. Yönetim paneli üzerinden Müşteri, web sitesinin içeriğini ve tasarımını istediği gibi düzenleyebilir, yeni içerik ekleyebilir ve var olan içeriği değiştirebilir.

4.6 – Alan adı (Domain) ve web alanı (Hosting) giriş bilgileri müşteri ile paylaşılmaz.

4.7 – Alan adı (Domain) ve web alanı (Hosting) üzerinde talep edilen değişiklikler, Müşteri tarafından Fikrinevi’ne iletilir. Bunun üzerine Fikrinevi, Müşteri’nin taleplerini dikkate alır ve uygun gördüğü taktirde bu değişiklikleri Müşteri için yapabilir.

4.8 – Müşteri, 6 aylık abonelik ödemesini tamamladıktan sonra, web sitesinin alan adını (Domain) kendi istediği bir servis sağlayıcısına kendi adına transfer etmek isteyebilir. Ancak, Müşteri web sitesi hizmetini hala Fikrinevi’nden almaya devam ediyorsa, abonelik ücretinde herhangi bir değişiklik olmaz.

5 – ÖDEME VE DİĞER MALİ YÜKÜMLÜLÜKLER

5.1 – İşbu Sözleşmenin tamamının okunduğu ve anlaşıldığını beyan eden kutucuğun işaretlendiği tarih ve saate takiben, abonelik ödemeleri, Müşteri tarafından iptal talebi olmadığı sürece, satın alım tarihini izleyen her ayın aynı günü ve saatinde otomatik olarak yenilenir ve kayıtlı kredi kartından ödeme alınır.

5.2 – Bakiye yetersizliği nedeniyle ücretin alınamaması durumunda, ödeme tekrar alınmak için 3 gün deneme yapılır. Bu süreçte, hizmetlere erişim devam eder. Ancak 3 gün ödemeyi alamayan Fikrinevi, hizmetleri erişime kapatır.

5.3 – 1 yılı dolduran hizmetin sonunda aylık plan ücretlerinde Fikrinevi tarafından değişiklik yapılabilir. Fikrinevi, bu değişikliği önceden mail veya WhatsApp grubu aracılığıyla duyuracaktır. Müşteri, değişen ücretlerle gerçekleştirilen abonelik planını yenilemeye itiraz hakkına sahip değildir.

6 – MÜCBİR SEBEPLER

6.1 – Doğal afetler

6.2 – Kanuni grev

6.3 – Genel salgın hastalık

6.4 – Kısmı veya genel seferberlik ilanı

Bu mücbir sebeplerden dolayı Fikrinevi, sözleşmeyi tek taraflı olarak feshedebilir. Bu sebeplerin geçerli olması için, taraflardan kaynaklanan bir sorunun ileri gelmemiş ve taahhüdün yerine getirilmesine engel nitelikte olması, tarafların bu engeli ortadan kaldırmaya gücü yetmemesi, mücbir sebeplerin yerine geldiği tarihi izleyen 20 (yirmi) gün içerisinde tarafların yazılı olarak bildirimde bulunması ve bu durumun yetkili merciler tarafından belgelendirilmesi zorunludur.

7 – SÖZLEŞMENİN SÜRESİ

Bu sözleşme müşteri tarafından kendisine uygun olan abonelik paketinin seçilmesinden itibaren, müşteri aboneliği iptal edene kadar yürürlükte kalır.

8 – SÖZLEŞMENİN FESHİ

İş bu sözleşme Fikrinevi tarafından, 7 (yedi) iş günü öncesinden yazılı olarak bildirilmek kaydı ile herhangi bir cezai şart gerektirmeden herhangi bir sebebe dayanılarak tek taraflı olarak fesih edilebilir.

9 – İPTAL

9.1 – Müşteri tarafından abonelik süreci kendiliğinden sona erdiğinde veya müşterinin isteği doğrultusunda herhangi bir zaman diliminde aboneliğin iptal edilmesi talebi durumunda, web sitesi taşınamaz veya kopyalanamaz. Fikrinevi’nin böyle bir hususu tespit etmesi halinde Müşteri hakkında Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun ilgili kanun maddesi hükümleri uygulanacak ve ek olarak Müşteri, Fikrinevi’ne abonelik ücretinin 3 (üç) yıllık toplam tutarını cezai şart olarak ödeyecektir.

9.2 – Müşteri dilediği zaman aboneliği için iptal talebinde bulunabilir. Fakat abonelik 6 (altı) ayı doldurmamışsa alan adını (Domain) kendi adına başka bir servis sağlayıcısına transfer talebinde bulunamaz. Fakat Müşteri alan adı (Domain) transferini herhangi bir sebeple kati suretle istiyorsa 6 (altı) aylık abonelik hizmetini tamamlayan ödemesini yapar ve ödemeyi yaptıktan sonra alan adı (Domain) transferini alır. Ama hiç bir suretle web siteleri taşınamaz kopyalanamaz. Müşterinin bu hususta herhangi bir şey talep etme hakkı bulunmamaktadır.

9.3 – Aboneliği iptal edilen veya başlatılmayan, ancak teslim edilmiş herhangi bir web sitesinin erişimi anında durdurulur.

9.4 – Erişimi durdurulan web sitesi için 7 günlük Kabahatliler Listesi süresi başlar.

9.5 – 7 gün içinde aboneliğin tekrar başlatılması durumunda Kabahatliler Listesi süreci sona erer ve erişim açılır.

9.6 – Kabahatliler Listesine giren Müşteri, web sitesinin erişiminin açılması için ceza ödemesi olarak abonelik ücretinin 1 (bir) yıllık toplam tutarını ödemeli ve aylık abonelik başlatmalıdır. Bu durumda Kabahatliler Listesinden çıkabilir.

9.7 – Kabahatliler Listesinden henüz çıkmamış herhangi bir Müşteri için bundan sonraki yapılacak her web sitesi için ceza ödemesi olarak abonelik ücretinin 1 (bir) yıllık toplam tutarını ödemesi ve yine abonelik başlatması gerekmektedir.

10 – GİZLİLİK

Hem Fikrinevi hem Müşteri birbirinin gizlilik kurallarına saygı göstermelidir. Üçüncü şahıslarla paylaşılması zorunlu olmayan ve zaten diğer kişilerin ulaşımına açık olmayan tüm bilgiler gizli kabul edilip paylaşılmamalıdır.

11 – TEBLİGAT

Taraflar noter kanalıyla adres değişikliklerini bildirmedikleri sürece (değişiklikten itibaren 7 gün içinde), işbu sözleşmede yazılı adreslerinin Tebligat Kanunu hükümlerine göre geçerli tebligat adresleri olduğunu her türlü bildirim ve teslim için belirtilen adreslerin kullanılacağını kabul ederler.

12 – CEZAİ ŞART

Yukarıda yazılan şartlara uyulmaması durumunda Kişisel Verileri Koruma Kanunun İlgili Maddelerinde yer alan cezai şartlar uygulanır.

13 – UYUŞMAZLIK

İş bu sözleşmeden dolayı ihtilaf vukuunda İstanbul Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkili olacaktır.

14 – ELEKTRONİK KAYITLARIN GEÇERLİLİĞİ

Taraflar arasında ve taraf yetkililerince yapılan e-posta, WhatsApp grup mesajları, anlık mesaj veya faks gibi her türlü elektronik yazışma kayıtları, kanunen geçerli delil sayılarak, usul hukuku bağlamında kesin ve bağlayıcı delil kabul edilir.

15 – YÜRÜRLÜK TARİHİ

İş bu sözleşme “SÖZLEŞMENİN TAMAMINI OKUDUĞUMU VE ANLADIĞIMI BEYAN EDERİM.” kutucuğu işaretlendiği tarihte yürürlüğe girer.